Chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học được quy định như thế nào?

16:33 - 21/08/2018 Tin pháp luật
Nhiều sinh viên thắc mắc về chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học. Mời các bạn xem quy định cụ thể dựa trên Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT và Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.
Theo Điểm b Khoản 1 Điều 5 Quy định kèm theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT, yêu cầu về ngoại ngữ (trong đó có tiếng Anh) đối với người tốt nghiệp trình độ đại học là: “Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn”.
 
 Các trường đại học có quy chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh khác nhau (Ảnh minh họa)
 
- Tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có quy định: “Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học Quốc gia, đại học vùng; Giám đốc các học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thủ trưởng các cơ sở đào tạo ngoại ngữ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này”.
 
Như vậy, chuẩn đầu ra tiếng Anh nói riêng (ngoại ngữ nói chung) của từng trường đại học như thế nào thì các sinh viên cần liên hệ với trường đó để biết cụ thể.
ThanhNT
Chia sẻ