Chỉ được quay xổ số điện toán tối đa 3 lần một tuần

14:51 - 28/09/2018 Tin pháp luật
Theo Thông tư hướng dẫn kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính đang dự thảo, sắp tới sẽ chỉ được quay xổ số điện toán tối đa 3 lần một tuần.
Dự thảo nêu rõ sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán gồm các nhóm sản phẩm: Xổ số tự chọn số theo ma trận; xổ số tự chọn số theo dãy số; xổ số tự chọn số quay số nhanh; sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán khác theo quyết định của Bộ Tài chính.
 
Quyền hạn của người tham gia dự thưởng là được công ty xổ số điện toán trả thưởng đầy đủ khi trúng thưởng theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng; được yêu cầu công ty xổ số điện toán giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng; được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng.
 
Trách nhiệm của người tham gia dự thưởng: Khi trúng thưởng, người tham gia dự thưởng phải xuất trình vé xổ số trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định để làm thủ tục lĩnh thưởng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 
xổ số điện toán
 
Có sự thay đổi về quy định tổ chức quay số xổ số điện toán (Ảnh minh họa)
 
Công ty xổ số điện toán được phép tổ chức quay số mở thưởng tối đa 3 lần một tuần đối với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán (trừ sản phẩm xổ số tự chọn quay số nhanh).
 
Thời gian quay số mở thưởng do công ty xổ số điện toán quyết định nhưng kết thúc không chậm hơn 18 giờ 30 phút của ngày quay số mở thưởng. Thời gian quay số mở thưởng đối với sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh do công ty xổ số điện toán quyết định nhưng kết thúc không chậm hơn 21 giờ của ngày quay số mở thưởng.
 
Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán. Quá thời hạn quy định, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.
 
Thời gian thanh toán vé trúng thưởng của công ty xổ số điện toán với người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.
 
Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
Điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng cũng được dự thảo nêu rõ. Đối với vé xổ số dưới dạng chứng chỉ: Vé xổ số tự chọn số điện toán lĩnh thưởng của khách hàng tham gia dự thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
 
Đối với vé xổ số dưới dạng điện tử: Công ty xổ số điện toán quyết định trả thưởng cho người tham gia dự thưởng căn cứ vào các thông tin tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng được ghi lại và lưu trữ trong hệ thống của công ty xổ số điện toán so với các thông tin tại tài khoản tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng đăng ký theo quy định.
 
Tra cứu Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam tại đây!

 

ThanhNT
Chia sẻ