Chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước

08:43 - 07/08/2018 Tin pháp luật
Theo Chỉ thị 04/CT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước sẽ ngừng các khoản cho vay bằng ngoại tệ. Ngoài ra, Ngân hàng cũng phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong giai đoạn cuối năm.
Ngày 2/8/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra Chỉ thị 04/CT-NHNN tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 06 tháng cuối năm 2018.
 
Các nhiệm vụ được Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thực hiện trong thời gian này bao gồm:
 
- Triển khai các giải pháp để ổn định thị trường ngoại tệ, hạn chế tình trạng đô la hóa và vàng hóa; Kiểm soát chặt việc cho vay bằng ngoại tệ, giảm dần và có lộ trình chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ.
 

cho vay bằng ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước sẽ chấm dứt việc cho vay bằng ngoại tệ (Ảnh minh họa)
 
- Thanh tra đột xuất các tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao vào lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ; Kiên quyết xử lý những tổ chức tín dụng không chấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và không thực hiện phân loại nợ…
 
- Các tổ chức tín dụng phải kiểm soát chặt chẽ tín dụng tiêu dùng, nhất là tín dụng tiêu dùng liên quan đến bất động sản; Kiểm soát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn vay.
Chia sẻ