Sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 257 điều kiện kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước

08:20 - 19/07/2018 Tin pháp luật
Đó là nội dung trong quyết định 1417/QĐ-NHNN phê duyệt phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được ban hành ngày 9/7/2018.

cắt giảm điều kiện kinh doanh ngân hàng nhà nước

Ảnh minh họa. Nguồn: CafeF

 

Một số điều kiện đầu tư kinh doanh đối với cổ đông sẽ cắt giảm, đơn giản hóa có thể kể đến như:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp

- Cam kết hỗ trợ ngân hàng thương mại cổ phần về tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần khó khăn về vốn hoặc khả năng thanh khoản.

- Có tối thiểu 2 cổ đông sáng lập là tổ chức

 

Đơn giản hóa các điều kiện khác đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:

- Mang quốc tịch Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Không thuộc những đối tượng bị cấm theo quy định của Luật doanh nghiệp

- Có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phẩn; không được dùng vốn ủy thác, vôn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn

 

Xem chi tiết 257 điều kiện kinh doanh sẽ cắt giảm, đơn giản hóa của Ngân hàng Nhà nước tại quyết định 1417/QĐ-NHNN.

 

Chia sẻ