Cần đảm bảo hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn với bệnh viện từ 150 giường

08:57 - 07/08/2018 Tin pháp luật
Thông tư 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện có từ 150 giường bệnh trở lên phải đảm bảo hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn. Bệnh viện có dưới 150 giường bệnh tối thiểu cũng phải có bộ phận kiểm soát này.
Thông tư 16/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành có nội dung quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh.
 
Cụ thể, bệnh viện có từ 150 giường bệnh trở lên phải tổ chức hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm: Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa hoặc bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn; Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.
 

hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện 

Bệnh viện từ 150 giường phải tổ chức hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn (Ảnh minh họa)

 
Bệnh viện có dưới 150 giường bệnh tối thiểu phải có bộ phận kiểm soát nhiễm thuộc phòng kế hoạch tổng hợp, mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn và có người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn làm việc toàn thời gian, tốt nghiệp ngành học thuộc khối ngành sức khỏe, có chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc văn bằng về kiểm soát nhiễm khuẩn.
 
Cơ sở khám, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú tối thiểu phải phân công một người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.
Chia sẻ