Hướng dẫn thủ tục cải chính Giấy khai sinh đầy đủ nhất

15:00 - 15/10/2020 Tin pháp luật
Giấy khai sinh là một trong những giấy tờ tùy thân quan trọng của mỗi người. Trường hợp Giấy khai sinh bị sai phải làm thế nào? Thủ tục cải chính Giấy khai sinh (điều chỉnh Giấy khai sinh) ra sao?

Hướng dẫn thủ tục cải chính Giấy khai sinh đầy đủ nhất (Ảnh minh họa)

 

1. Có cải chính được Giấy khai sinh bị sai không?

 

Giấy khai sinh đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên, ngày tháng tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ cha mẹ con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó. 

 

Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định, việc cấp lại Giấy khai sinh chỉ được thực hiện trong trường hợp đã đăng ký khai sinh trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

 

Như vậy, trong trường hợp Giấy khai sinh có sai sót sẽ không được cấp lại mà phải làm thủ tục cải chính Giấy khai sinh theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.

 

2. Thủ tục cải chính Giấy khai sinh thế nào?

 

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 123, việc cải chính nội dung trong Giấy khai sinh (thay đổi họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán…) chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc yêu cầu của người làm thủ tục đăng ký khai sinh.

 

Thủ tục cải chính Giấy khai sinh được thực hiện theo Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014, cụ thể như sau:

 

- Người yêu cầu cải chính Giấy khai sinh nộp Tờ khai theo mẫu và các giấy tờ liên quan cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi.

 

Trường hợp cải chính Giấy khai sinh cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước thì thẩm quyền thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

- Trong 03 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy việc cải chính là có cơ sở, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi vào Giấy khai sinh. Nếu cần thời gian xác minh, thời hạn giải quyết tối đa là 06 ngày làm việc.

 

Xem thêm:

 

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con mới và đầy đủ nhất

 

Tailieuluat
Chia sẻ