Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo quy định mới nhất

14:27 - 19/03/2020 Tin pháp luật
Lệ phí môn bài là loại thuế trực thu đánh trên số vốn đã đăng ký của doanh nghiệp - đối với tổ chức hoặc doanh thu của năm liền kề trước đó của hộ kinh doanh cá thể. Đây là loại lệ phí được thu hàng năm. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp được miễn lệ phí môn bài.

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo quy định mới nhất. Ảnh minh họa.

 

Từ ngày 25/02/2020, có thêm 03 trường hợp mới được miễn lệ phí môn bài (quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP):

 

1. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:

 

- Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

 

- Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

-  Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

 

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

 

3. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

 

Theo Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (khoản 6 và khoản 7 Điều 3 được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP), các trường hợp được miễn bao gồm:

 

4. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

 

5. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định.

 

6. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

 

7. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

 

8. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

 

9. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.

 

10. Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

 

Tailieuluat
Chia sẻ