Các trường được giao chỉ tiêu tham gia BHYT cho học sinh, sinh viên

16:42 - 16/08/2018 Tin pháp luật
Theo Công văn 2873/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các trường học được giao chỉ tiêu về tham gia Bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019.
Ngày 03/08/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 2873/BHXH-BT về việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm 2018 - 2019.

bhyt học sinh, sinh viên

Chỉ tiêu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019 đã được giao cho các trường (Ảnh minh họa)
 
Công văn nêu rõ:
 
- Ngành giáo dục giao chỉ tiêu tham gia BHYT của học sinh, sinh viên đối với từng trường học và đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
 
- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp cần đẩy mạnh việc thực hiện BHYT cho sinh viên, nhất là sinh viên từ năm thứ 2 trở đi.
 
- Rà soát, phân loại danh sách học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT và sắp hết hạn trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình để phối hợp với các trường học vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT đầy đủ.
 
- Thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ quá trình tham gia, quyền lợi hưởng, thời điểm đủ 05 năm liên tục và thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã BHXH.
ThanhNT
Chia sẻ