Thời điểm có giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế?

09:36 - 10/08/2018 Tin pháp luật
Thời điểm có giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế được quy định rõ theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014.
Thời điểm có giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế?
Hình ảnh minh họa: Thời điểm có giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế
 
Khoản 10 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau: 
 
“a) Đối tượng quy định tại các khoản 1; 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu; thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;
 
b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi; thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;
 
c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này; tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành; hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính; thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày; kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;
 
d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi; thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi; mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó“.
 
Như vậy:
 
+ Với các đối tượng thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, nhóm do ngân sách nhà nước cấp thẻ bảo hiểm thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế, nếu hết hạn sử dụng thì thẻ sau sẽ có thời hạn sử dụng nối tiếp thời hạn sử dụng của thẻ trước. 
 
+ Đối tượng tham gia theo hộ gia đình lần đầu; kể từ ngày luật mới có hiệu lực hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày nộp tiền.
 
Ví dụ: Chị Nguyễn Thị A có mua bảo hiểm y tế hộ gia đình lần đầu từ ngày 9/6/2017; nhưng ngày 29/6 chị A đi khám thai định kỳ (lần đầu đi khám chưa áp dụng được thẻ BHYT); vẫn không được hưởng bảo hiểm y tế các xét nghiệm; chị A khám thai đúng tuyến tại nhà hộ sinh. Vậy thì thẻ bảo hiểm y tế của chị A có hiệu lực ra sao và lúc nào mới được áp dụng?
 
Trả lời: 
 Chị Nguyễn Thị A mới tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình lần đầu vào ngày 9/6/2017; nên thời điểm có giá trị sử dụng của thẻ là sau 30 ngày tức là vào ngày 10/7/2017, vì ngày 29/6 chị A đi khám thai thì thẻ bảo hiểm y tế chưa có hiệu lực nên chưa được hưởng bảo hiểm y tế.
Chia sẻ