Các công trình bắt buộc phải có quy trình vận hành khai thác

11:14 - 15/07/2018 Tin pháp luật
Các công trình bắt buộc phải có quy trình vận hành khai thác được quy định tại thông tư 37/2018/TT-BGTVT 2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành có hiệu lực từ ngày 24/7 tới.

những công trình phải có quy trình vận hành khai thác

Bến phà là một trong những công trình bắt buộc phải có quy trình vận hành khai thác.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Các công trình bắt buộc phải có quy trình vận hành khai thác:

 

- Cầu quay, cầu cất, cầu có sử dụng thiết bị nâng, hạ nhịp cầu;

 

- Bến phà đường bộ, cầu phao đường bộ;

 

-  Hầm đường bộ có sử dụng thiết bị thông gió, thiết bị vận hành khai thác;

 

- Trạm giao dịch thanh toán đối với các phương tiện sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh;

 

- Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định;

 

- Hệ thống quản lý và giám sát giao thông;

 

- Các công trình khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình đường bộ.

 

Trích dẫn thông tư 37/2018/TT-BGTVT:

4. Căn cứ lập quy trình khai thác gồm:

a) Hồ sơ thiết kế;

b) Công năng, công suất, đặc điểm, tính chất thiết bị lắp đặt trong công trình;

c) Sổ tay, tài liệu hướng dẫn, đào tạo vận hành thiết bị và công trình;

d) Các quy định về bảo đảm giao thông, an toàn giao thông, an toàn lao động và bảo vệ môi trường;

đ) Các nội dung cần thiết khác.

Chia sẻ