Yêu cầu không tăng học phí năm học 2020 - 2021

09:38 - 05/08/2021 Tin pháp luật
Bộ Giáo dục và đào tạo vừa ra Công văn 3277/BGDĐT-KHTC nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính đối với phụ huynh, học sinh, sinh viên do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương rà soát, tổ chức công tác dạy học hợp lý, đảm bảo yêu cầu chất lượng và cắt giảm tiết kiệm tối đa các chi phí để tiết giảm các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo không cần thiết và giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như mức học phí năm học 2020-2021 đã ban hành.

Năm học 2021-2022 sẽ không tăng học phí. Ảnh minh họa.

 

Đối với việc triển khai dạy học trực tuyến, cần căn cứ các Công văn về:

 

- Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường do dịch Covid-19 năm học 2019-2020;

 

- Triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19

 

- Đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19,

 

để tính toán xác định mức thu hợp lý trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học theo nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục với phụ huynh học sinh trong tình hình dịch bệnh và công khai minh bạch. 

 

Bên cạnh các chính sách miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập theo các quy định cần nghiên cứu và chỉ đạo các cơ sở giáo dục kêu gọi và huy động các nguồn lực của xã hội để có các chính sách hỗ trợ thêm như:

 

miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo cho các học sinh, sinh viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2021-2022.  

 

Mặt khác, tiếp tục quán triệt thực hiện đầy đủ các nội dung:

 

- Tăng cường các nguồn lực để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018;

 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm các sai phạm;

 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về kê khai giá, niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn;

 

Đồng thời, thực hiện hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành và quan tâm, có chính sách đặc thù hỗ trợ sách giáo khoa cho các học sinh thuộc hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo để bảo đảm tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa đến trường...

 

Công văn 3277/BGDĐT-KHTC được ban hành ngày 4/8/2021.

Tailieuluat
Chia sẻ