Yêu cầu các tỉnh ban hành bảng giá đất sát với thực tế

08:33 - 06/05/2022 Tin pháp luật
Đây là nội dung đáng tại Công văn 3849/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Yêu cầu các tỉnh ban hành bảng giá đất sát với thực tế. Ảnh minh họa

 

Hiện, Bộ Tài chính đang rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

 

Theo quy định của Luật đất đai 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá đất ban hành 05 năm một lần và hàng năm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất. Và để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố.

 

- Ban hành Bảng giá đất (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế theo quy định đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường đã có giá theo Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất.

 

- Ban hành kịp thời Quyết định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất cụ thể đối với từng vị trí, đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán ra của chủ đầu tư đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường chưa có giá tại Bảng giá đất.

 

Bên cạnh đó, các tỉnh hành cần chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản làm căn cứ để tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.

 

Công văn 3849/BTC-TCT được ban hành ngày 28/4/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ