Ý kiến của Thủ tướng về sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử

14:39 - 09/10/2020 Tin pháp luật
Mới đây, Thủ tướng đã ban hành Công văn số 8393/VPCP-NC về việc sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trong Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân .

Ý kiến của Thủ tướng về sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử (Ảnh minh họa)

 

Căn cứ Báo cáo số 854/BC-BCA-BTTTT ngày 16/9/2020 về việc sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, Thủ tướng có ý kiến như sau:

 

- Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu tích hợp các dịch vụ, ứng dụng thuộc lĩnh vực công tác, quản lý của mình vào chíp điện tử trong thẻ Căn cước công dân để sử dụng đa mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

 

- Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chủ động triển khai tích hợp ứng dụng, sử dụng thông tin trên thẻ CCCD trong các lĩnh vực công tác. Đồng thời xây dựng các ứng dụng nền tảng để đưa vào chíp trước khi cấp CCCD cho công dân.

 

Trước đó, tại Quyết định số 1368/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD thống nhất trên toàn quốc từ năm 2020 đến năm 2022 với tổng mức đầu tư dự kiến là 2.696 tỷ đồng.

Tailieuluat
Chia sẻ