Xây dựng mô hình điểm về bình đẳng giới tại 5 tỉnh thành trên cả nước

09:19 - 17/07/2018 Tin pháp luật
Là nội dung trong quyết định 420/QĐ-UBDT 2018, phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án "hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025" năm 2018.

 

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến, vận động đồng bào thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các can thiệp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ phát triển kỹ năng xã hội và năng lực kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương.

Uỷ ban dân tộc yêu cầu triển khai mô hình về bình đẳng giới tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; các xã miền núi, vùng cao còn tồn tại một số phong tục, tập quán ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện mục tiêu để đạt được bình đẳng giới một cách thực chất trên tất các lĩnh vực của đời sống.

xây dựng mô hình điểm về bình đẳng giới

Sẽ xây dựng mô hình điểm về bình đẳng giới. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Theo đó, sẽ xây dựng mô hình điểm tại 3 khu vực Tây Bắc, Đông Bắc và Tây Nguyên gồm 05 tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Kon Tum.

 

Các hoạt động của mô hình bao gồm:

 

- Tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình thông qua hệ thống truyền thanh của xã, thôn/bản; tuyên truyền trực tiếp thông qua các cuộc họp của thôn, bản, phát huy vai trò của người có uy tín, đoàn thanh niên, phụ nữ...

 

 

- Tuyên truyền qua pa nô, áp phích:

 

 

- Thành lập câu lạc bộ “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới xã...”

 

Quyết định 420/QĐ-UBDT 2018 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, 12/7/2018.

 

Chia sẻ