Xăng dầu được giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường

08:52 - 31/03/2022 Tin pháp luật
Đó là thông tin tại Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

 

Xăng dầu được giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường. Ảnh minh họa

 

Theo đó, từ ngày 01/4/2022 - 31/12/2022, giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; Giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa. Cụ thể như sau:

 

- Xăng trừ etanol có mức thuế là 2.000 đồng/lít

 

- Dầu diesel có mức thuế là 1.000 đồng/lít

 

- Dầu hỏa có mức thuế là 300 đồng/lít

 

- Dầu mazut có mức thuế là 1.000 đồng/lít

 

- Dầu nhờn có mức thuế là 1.000 đồng/lít

 

- Mỡ nhờn có mức thuế là 1.000 đồng/lít

 

Đối với nhiên liệu bay tiếp tục áp dụng mức thuế 1.500 đồng/lít theo quy định tại Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021.

 

Theo quy định trên thì ừ ngày 01/01/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trở lại như trước đây theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018.

 

Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15  được ban hành ngày 23/3/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2022

Tailieuluat
Chia sẻ