Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo nghị định mới

11:04 - 14/07/2018 Tin pháp luật
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2018/NĐ-CP, trong đó có quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp ngày 12/7 vừa qua.

trợ cấp, phụ cấp dành cho người có công với cách mạng

Ảnh minh họa. Nguồn: PLXH.

 

Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.515.000 đồng.

 

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng bao gồm:

 

- Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

 

- Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

 

- Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại

 

Cụ thể về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với một số đối tượng là người có công như sau:

 

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 theo diện thoát ly là 1.693.000 đồng; diện không thoát ly là 2.874.000 đồng.

 

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945 trợ cấp ở mức 1.566.000 đồng.

 

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được hưởng mức trợ cấp là 1.270.000 đồng/ tháng.

 

- Bệnh binh tùy mức độ suy giảm khả năng lao động từ 41-100% được hưởng mức trợ cấp hàng thàng từ 1.581.000-3.859.000 động

 

- Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày… hưởng mức 909.000 đồng/ tháng.

 

Xem chi tiết mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng tại Nghị định 99/2018/NĐ-CP. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 27/8 tới đây.

Chia sẻ