Xã có điều kiện bình thường không được bố trí quá 5 điểm trường mầm non

09:11 - 28/05/2020 Tin pháp luật
Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông... vừa được ban hành ngày 26/05/2020.

Xã có điều kiện bình thường không được bố trí quá 5 điểm trường mầm non. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, yêu cầu vị trí đặt trường, điểm trường phải phù hợp với quy hoạch phát triển giáo dục của địa phương;  Môi trường xung quanh bảo đảm an toàn đối với trẻ em, cán bộ, giáo viên và nhân viên; 

 

Đồng thời phải có kết nối giao thông thuận lợi cho việc đưa đón trẻ em; đáp ứng yêu cầu phòng, chống cháy, nổ. 

 

Ngoài ra, trường mầm non có quy mô tối thiểu 09 nhóm, lớp và tối đa 20 nhóm, lớp. Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn có quy mô tối thiểu 05 nhóm, lớp; 

 

Căn cứ điều kiện các địa phương, có thể bố trí các điểm trường ở những địa bàn khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đến trường. Bố trí không quá 05 điểm trường; đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn, tùy theo điều kiện thực tế có thể bố trí không quá 08 điểm trường. 

 

Về diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường được xác định trên cơ sở số nhóm, lớp, số trẻ em với bình quân tối thiểu 12m cho một trẻ em; đối với các đô thị miền núi, khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn chế cho phép bình quân tối thiểu 10m2 cho một trẻ em. 

 

Bên cạnh đó, các hạng mục công trình phục vụ trực tiếp cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em cao không quá 03 tầng; bảo đảm điều kiện cho trẻ em khuyết tật tiếp cận sử dụng. 

 

Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, sẽ có hiệu lực từ ngày 11/07/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ