Việt Nam sẽ tổ chức Seagames 31 vào tháng 05/2022

08:54 - 05/11/2021 Tin pháp luật
Đây là nội dung tại Thông báo 297/TB-VPCP tại cuộc họp về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Việt Nam là nước tổ chức Seagames 31. Ảnh minh họa.

 

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác chuẩn bị tổ chức đại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Việt Nam, Phó Thủ tướng đã đồng ý thời gian tổ chức SEA Games 31 từ ngày 12/5/2022 đến hết ngày 23/5/2022.

 

Phó Thủ tướng cũng  giao UBND Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan chủ động xây dựng phương án tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm.

 

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo về kiện toàn Ban Chỉ đạo; quyết định thành lập Tiểu ban khai mạc, bế mạc SEA Games 31.

 

Bên cạnh đó làm việc cụ thể với Bộ Tài chính thống nhất và bố trí kinh phí theo quy định, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian chuẩn bị, tổ chức.

 

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng phương án tổ chức SEA Games 31 phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Trong đó có phương án dự phòng đối với trường hợp dịch bệnh phát sinh phức tạp ở một số địa điểm tổ chức các môn thi đấu.

 

Thông báo 297/TB-VPCP được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 03/11/2021.

Tailieuluat
Chia sẻ