Vi phạm hành chính lĩnh vực đo đạc bản đồ phạt đến 100 triệu đồng

14:37 - 12/02/2020 Tin pháp luật
Đó là mức phạt cao nhất quy định tại Nghị định 18/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ được Chính phủ ban hành ngày 11/02/2020.

Vi phạm hành chính lĩnh vực đo đạc bản đồ phạt đến 100 triệu đồng. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với cá nhân và từ 80-100 triệu đồng với tổ chức về hành vi hoạt động đo đạc và bản đồ không có giấy phép hoặc hoạt động đo đạc và bản đồ trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

 

Ngoài ra, cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với cá nhân; tổ chức bị phạt 60 - 80 triệu đồng nếu vi phạm các hành vi như:

 

- Thể hiện không chính xác đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;

 

- Giả mạo, làm sai lệch dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;...

 

Đối với hoạt động đo đạc và bản đồ không đúng với nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Hoạt động đo đạc và bản đồ khi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hết thời hạn, cũng chịu mức phạt khá cao từ 20-30 triệu đồng với cá nhân và 40-60 triệu đồng với tổ chức.

 

Nghị định 18/2020/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/04/2020.

 

 

Tailieuluat
Chia sẻ