Vay cải tạo, sửa chữa nhà ở xã hội tối đa không quá 500 triệu đồng

16:40 - 09/12/2021 Tin pháp luật
Đó là nội dung tại Thông tư 20/2021/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

 Ảnh minh họa.

 

Thông tư mới sẽ được áp dụng từ ngày 20/01/2022 tới đây. Theo đó, tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 20/2021 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 6 Thông tư 25/2015 về mức cho vay, cụ thể:

 

Khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và được không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

 

Thông tư 20/2021/TT-NHNN đã bổ sung thêm mức vay vốn tối đa để xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở là không quá 500 triệu đồng so với Thông tư 25/2015/TT-NHNN.


Thông tư 20/2021 cũng sửa đổi, bổ sung về lãi suất cho vay ưu đãi, như sau:

 

- Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ. Trước đây là do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

 

- Nguyên tắc lãi suất cho vay ưu đãi không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ. Trước đây quy định chung lãi suất cho vay ưu đãi không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường.

 

Thông tư 20/2021/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành ngày 30/11/2021.

 

>> Xem thêm: Vay vốn ưu đãi nhà ở xã hội: 5 điểm mới từ 20/01/2022

Tailieuluat
Chia sẻ