Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Không được đổi nguyện vọng đã đăng ký

09:49 - 22/02/2021 Tin pháp luật
Đây là nội dung mới đáng chú ý được nêu tại Quyết định số 839/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội về kế hoạch tuyển dụng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Không được đổi nguyện vọng đã đăng ký (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, các trường trung học phổ thông (THPT) công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã; toàn thành phố chia thành 12 khu vực. Điều 5 mục II kế hoạch ban hành kèm Quyết định 839 quy định về việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển như sau:

 

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào ba trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV 3, trong đó NV1, NV2 phải thuộc khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú, NV3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi NV dự tuyển sau khi đã đăng ký.

 

Trong khi theo kế hoạch của năm 2020-2021, với tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội 2021, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 02 trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, không kể nguyện vọng vào các lớp chuyên.

 

Như vậy, trong năm học 2021-2022 này, học sinh bắt buộc phải đăng ký 02 nguyện vọng vào khu vực nơi học sinh đó có hộ khẩu thường trú và một NV3 vào bất kỳ khu vực tuyển sinh nào.

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/02/2021.

 

Tailieuluat
Chia sẻ