Từ tháng 12/2020, giảng viên đại học phải có bằng thạc sĩ trở lên

10:26 - 30/10/2020 Tin pháp luật
Ngày 26/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Từ tháng 12/2020, giảng viên đại học phải có bằng thạc sĩ trở lên (Ảnh minh họa)

 

Khoản 2 Điều 5 Thông tư này đã nêu, giảng viên hạng III phải có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy; có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III.

 

Như vậy, từ ngày 12/12/2020, khi Thông tư 40 chính thức có hiệu lực, giảng viên đại học phải có bằng thạc sĩ trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III thay vì chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên như trước đây.

 

Ngoài ra, giảng viên hạng III phải đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

 

- Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công giảng dạy; có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm;

 

- Hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công thuộc chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành ở trong và ngoài nước;

 

- Sử dụng có hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học. Có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung môn học; giảng dạy đạt yêu cầu trở lên;

 

- Có khả năng nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào giảng dạy và các công việc được giao;

 

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên.

 

Tailieuluat
Chia sẻ