Từ tháng 10/2021: Vùng kiểm soát được dịch có thể dạy, học trực tiếp

11:44 - 15/10/2021 Tin pháp luật
Đó là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị quyết 127/NQ-CP 2021 Phiên họp thường kỳ tháng 9 về tình hình kinh tế - xã hội.

Vùng kiểm soát được dịch có thể dạy, học trực tiếp trong tháng 10/2021. Ảnh minh họa.

 

Theo đó,

 

Những vùng kiểm soát được dịch Covid-19 có thể tổ chức dạy và học trực tiếp, bảo đảm an toàn ngay từ tháng 10/2021.

 

Bên cạnh đó, các địa phương chủ động xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh phù hợp điều kiện thực tế, nhất là tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, khu công nghệ cao...;

 

Đồng thời từng bước mở cửa các nhà máy, phân xưởng sản xuất, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt; chú trọng đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, sử dụng nhiều lao động.

 

Ngoài ra, các địa phương tiếp tục triển khai kịp thời và hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sớm ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

 

Mặt khác, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các phản ánh về kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính...

Tailieuluat
Chia sẻ