Từ ngày 01/10/2022, có 5 trường hợp bị xóa thông tin trên mạng internet

16:50 - 18/08/2022 Tin pháp luật
Nội dung này được đề cập trong Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.


Từ ngày 01/10/2022, có 5 trường hợp bị xóa thông tin trên mạng internet. Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại Điều 19 Nghị định 53/2022 đã quy định 05 trường hợp áp dụng biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng như sau:

 

1. Khi thông tin được cơ quan có thẩm quyền xác định là xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền chống Nhà nước; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh và gây rối trật tự công cộng.

 

2. Khi có căn cứ pháp luật xác định thông tin có nội dung làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh tế - xã hội đến mức phải xóa bỏ thông tin.

 

Và 03 loại thông tin có nội dung như quy định tại điểm c, đ, e khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, gồm:

 

3.  Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;

 

4.  Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;

 

5.  Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

 

Nghị định số 53/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15/8/2022.

 

Tailieuluat
Chia sẻ