Từ năm 2022, từ chối thu gom rác các hộ gia đình không phân loại rác

10:44 - 15/12/2020 Tin pháp luật
Đây là điểm mới đáng chú ý được nêu tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 về việc phân loại rác thải sinh hoạt là bắt buộc với mọi cá nhân và hộ gia đình chính thức có hiệu lực từ 01/01/2022.

Từ năm 2022, từ chối thu gom rác các hộ gia đình không phân loại rác (Ảnh minh họa)

 

Theo Điều 75, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ cá nhân, hộ gia đình được phân loại thành 03 nhóm:

 

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế;

 

- Chất thải thực phẩm;

 

- Chất thải rắn sinh hoạt khác.

 

Hộ gia đình, cá nhân ở thành phố phải chứa, đựng chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại thành các bao bì và chuyển giao như sau:

 

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển;

 

- Chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho các cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; chất thải thực phẩm có thể sử dụng làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi. 

 

Ngoài ra, khoản 2 Điều 77 quy định:

 

Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng đúng bao bì quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý.

 

Như vậy, từ 01/01/2022, từ chối thu gom rác các hộ gia đình không phân loại rác chính thức có hiệu lực. Cũng theo Luật này, phí rác thải sinh hoạt sẽ được tính theo khối lượng, thể tích…

 

 

Tailieuluat
Chia sẻ