Từ hôm nay, có thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

15:26 - 25/02/2020 Tin pháp luật
Nghị định 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 139/2016/NĐ-CP 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài đã bổ sung thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài từ 25/02/2020.

Từ hôm nay, 25/02/2020 có thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, có thêm 03 trường hợp miễn lệ phí môn bài gồm:

 

1. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01-31/12) đối với:

 

+ Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

 

+  Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

 

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

 

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày 25/2/2020 sẽ thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

3. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

 

Nghị định 22/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 24/02/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ