Từ hôm nay, 23/9/2022, Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh nhiều loại lãi suất

16:21 - 23/09/2022 Tin pháp luật
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định 1607/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


Từ hôm nay, 23/9/2022, Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh nhiều loại lãi suất. Ảnh minh họa.

 

Theo Quyết định, Ngân hàng Nhà nước tăng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

Cụ thể,

 

- Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là 0,5%/năm (tăng 0,3%)

 

- Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng là 5%/năm (tăng 1%).

 

Riêng Tổ chức tài chính vi mô và Quỹ tín dụng nhân dân áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng là 5,5%/năm (tăng 1%).

 

Quyết định 1606/QĐ-NHNN cũng được Ngân hàng Nhà nước ban hành cùng ngày có thêm quy định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

Theo đó,

 

- Lãi suất tái cấp vốn là 5%/năm

 

- Lãi suất tái chiết khấu là 3,5%/năm

 

- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 6%/năm.

 

Các mức lãi suất nêu trên đều được điều chỉnh tăng thêm 1% So với lần điều chỉnh vào tháng 9/2020.

 

Quyết định 1606/QĐ-NHNN và Quyết định 1607/QĐ-NHNN đều được ban hành ngày 22/9/2022 và cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2022.

 

 

Tailieuluat
Chia sẻ