Từ 26/01/2021, nhà không có tầng hầm, chủ đầu tư được tự thiết kế thêm

08:37 - 03/02/2021 Tin pháp luật
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nhà không có tầng hầm, chủ đầu tư được tự thiết kế thêm (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định này, nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân không có tầng hầm mà có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 03 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ đầu tư xây dựng nhà ở được thực hiện thiết kế xây dựng công trình.

 

Như vậy, từ ngày 26/01/2021, khi Nghị định 06/2021 có hiệu lực, chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ được tự thiết kế xây dựng công trình khi nhà không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2.

 

Ngoài ra, với nhà ở riêng lẻ dưới 07 tầng hoặc có 01 tầng hầm trừ trường hợp được tự thiết kế nêu trên (nếu đáp ứng điều kiện) thì phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

 

Riêng nhà ở có từ 07 tầng trở lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên, hồ sơ thiết kế phải được thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình trước khi xin cấp giấy phép xây dựng.

Tailieuluat
Chia sẻ