Từ 25/10/2022, tăng trần lãi suất huy động và lãi suất tiền gửi

16:25 - 25/10/2022 Tin pháp luật
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các Quyết định vào ngày 24/10 để thông báo điều chỉnh một loạt lãi suất điều hành và chính thức áp dụng từ hôm nay, ngày 25/10/2022.


Từ 25/10/2022, tăng trần lãi suất huy động và lãi suất tiền gửi. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, tại Quyết định 1809/QĐ-NHNN:

 

- Tăng lãi suất tái cấp vốn từ 5,0%/năm lên 6,0%/năm

 

- Lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm lên 4,5%/năm

 

- Tăng lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD từ 6,0%/năm lên 7,0%/năm.

 

 Tại Quyết định 1812/QĐ-NHNN:

 

- Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ mức 0,5%/năm lên 1,0%/năm

 

- Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 5,0%/năm lên 6,0%/năm

 

- Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô từ 5,5%/năm lên 6,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do TCTD ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

 

 Và tại Quyết định 1813/QĐ-NHNN:

 

- Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế tăng từ 4,5%/năm lên 5,5%/năm.

 

- Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này tăng từ 5,5%/năm lên 6,5%/năm.

 

Tailieuluat
Chia sẻ