Từ 22/6 đến hết năm 2020, lệ phí cấp CCCD chỉ còn 15.000 đồng

10:33 - 24/06/2020 Tin pháp luật
Đó là quy định tại Thông tư 61/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện PCCC; phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC và lệ phí cấp Căn cước công dân.

Từ 22/6 đến hết năm 2020, lệ phí cấp CCCD chỉ còn 15.000 đồng. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân thực hiện nộp lệ phí như sau: 

 

- Kể từ ngày 22/06/2020- hết 31/12/2020, nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

 

Mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC như sau:

 

- Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

 

- Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

 

- Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

 

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp lệ phí cấp Căn cước công dân theo mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC. 

 

Thông tư 61/2020/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực từ ngày 22/06/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ