Từ 2021, doanh nghiệp tư nhân được chuyển thành công ty hợp danh

10:29 - 13/11/2020 Tin pháp luật
Ngày 01/01/2021, khi Luật Doanh nghiệp năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực, kéo theo nhiều thay đổi liên quan đến doanh nghiệp và công ty. Trong đó, có quy định mới về doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Từ 2021, doanh nghiệp tư nhân được chuyển thành công ty hợp danh (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định DNTN có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ DNTN nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 

(theo quy định trước đây, Luật Doanh nghiệp năm 2014 chỉ quy định trường hợp chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH).

 

- Doanh nghiệp được chuyển đổi phải đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

- Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.

 

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó.

 

- Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ điều kiện và cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

Tailieuluat
Chia sẻ