Từ 20/3/2021, không còn giáo viên mầm non hạng IV

09:21 - 03/02/2021 Tin pháp luật
Từ ngày 20/3/2021, khi Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, sẽ không còn giáo viên mầm non hạng IV.

 

 

Từ 20/3/2021, không còn giáo viên mầm non hạng IV (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, từ ngày 20/3/2021, khi Thông tư 01/2021 có hiệu lực, giáo viên mầm non công lập gồm hạng I, hạng II và hạng III, không còn hạng IV như quy định hiện hành tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 20 năm 2015.

 

Đối với các giáo viên mầm non hạng IV nếu đạt tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định cũ thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng III.

 

Riêng giáo viên mầm non hạng IV chưa đáp ứng trình độ chuẩn thì giữ nguyên mã số V.07.02.06 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B từ 1,86 đến 4,06 cho đến khi đạt trình độ chuẩn thì được bổ nhiệm vào chức danh giáo viên mầm non hạng III hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không đạt chuẩn trình độ.

Tailieuluat
Chia sẻ