Từ 19/03/2023: Tiếp nhận tiền công đức phải mở tài khoản hoặc sổ ghi chép

16:44 - 02/02/2023 Tin pháp luật
Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Thông tư 04/2023 của Bộ Tài chính về thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức.

 

Nhận tiền công đức phải mở tài khoản hoặc sổ ghi chép. (Ảnh minh họa)

Điều 9 Thông tư 04/2023 của Bộ Tài Chính cũng đã quy định rõ việc tiếp nhận tiền công đức, tài trợ.

 

Theo đó, khi tiếp nhận tiền công đức phải mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nhằm phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử.

 

Bên cạnh đó, Điều luật này còn quy định về việc tiếp nhận công đức bằng các hình thức khác như sau:

 

Nếu tiếp nhận tiền công đức bằng tiền mặt thì:

 

- Cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận.

 

- Nếu có tiền trong hòm công đức thực hiện kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận định kỳ hằng ngày hoặc hằng tuần.

 

- Tiến hành thu gom để kiểm đếm hoặc bỏ vào hòm công đức để kiểm đếm chung đối với các khoản tiền đặt không đúng nơi quy định, không phù hợp với việc thực hiện nếp sống văn minh tại di tích.

 

Với số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để bảo đảm việc quản lý an toàn, minh bạch các khoản công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đã tiếp nhận.

 

 Nội dung Thông tư còn quy định việc tiếp nhận giấy tờ có giá; tiếp nhận kim khí quý, đá quý...
 
 
Thông tư 04/2023/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 19/01/2023 và có hiệu lực từ ngày 19/3/2023.
Tailieuluat
Chia sẻ