Từ 1/7 áp dụng mức lương, phụ cấp mới trong quân đội

19:18 - 04/07/2018 Tin pháp luật
Thông tư 88/2018/TT-BQP Bộ Quốc phòng mới ban hành ngày 28/6 vừa qua có quy định bảng lương, phụ cấp mới trong quân đội.

Thông tư 88/2018/TT-BQP chính thức có hiệu lực từ ngày 12/8/2018, các chế độ tại Thông tư đã được áp dụng từ ngày 1/7 vừa qua.

 

Theo đó, các đối tượng được áp dụng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, học viên cơ yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt phí; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 

Dưới đây là bảng lương dành cho cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu (đơn vị tính: Đồng):

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 88/2018/TT-BQP.

 

Chia sẻ