Từ 1/7 tới, mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN là 11 triệu đồng/tháng

13:20 - 04/06/2020 Tin pháp luật
Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân vừa được ban hành ngày 02/06/2020.

Từ 1/7 tới, mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN là 11 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 cụ thể như sau:

 

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); 

 

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

 

Mức điều chỉnh này sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. 

 

Đối với các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020. 

 

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, có hiệu lực ngày 01/07/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ