Từ 05/3/2021, được phép mở tài khoản ngân hàng online

08:56 - 05/03/2021 Tin pháp luật
Đây là nội dung được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại Thông tư 16/2020/TT-NHNN về việc hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Từ 05/3/2021, được phép mở tài khoản ngân hàng online (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung thêm Điều 14a của Thông tư 23/2014 về việc mở tài khoản thanh toán của cá nhân bằng phương thức điện tử.

 

Cụ thể, khi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán, khách hàng lập 01 bộ hồ sơ và nộp trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc phương thức điện tử đến ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi đề nghị mở tài khoản thanh toán.

 

Ngân hàng cần căn cứ vào điều kiện công nghệ để đánh giá rủi ro, quyết định hạn mức giao dịch qua tài khoản thanh toán của khách hàng bằng phương thức online nhưng tổng hạn mức không vượt quá 100 triệu đồng/tháng/khách hàng.

 

Ngoài ra, ngân hàng được mở tài khoản thanh toán bằng hình thức online với hạn mức cao hơn trong các trường hợp sau:

 

- Sử dụng cuộc gọi video call để thực hiện xác minh thông tin khách hàng trong quá trình mở thẻ thanh toán…

 

- Áp dụng công nghệ để kiểm tra, đối chiếu đặc điểm sinh trắc học của khách hàng với dữ liệu sinh trắc học thông qua cơ sở dữ liệu căn cước công dân;

 

- Thực hiện nhận biết, xác minh thông tin khách hàng thông qua gặp mặt trực tiếp chủ tài khoản…

 

 Thông tư được ban hành ngày 04/12/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ