Từ 01/7/2023: Tăng trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

16:01 - 04/08/2023 Tin pháp luật
Tăng trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc là nội dung tại Thông tư số 11/2023/TT-BNV được Bộ Nội vụ ban hành ngày 01/8/2023.


Từ 01/7/2023, tăng trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

 

Cụ thể, từ ngày 01/7/2023, tăng thêm 12,5% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 42/2023/NĐ-CP.

 

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2023 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 x 1,125.

 

Nếu sau khi điều chỉnh mà mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được hưởng thấp hơn 03 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

 

- Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng: Đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng;

 

- Tăng lên bằng 03 triệu đồng/người/tháng: Đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 03 triệu đồng/người/tháng.

 

Theo đó, mức hưởng trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2023 (đã làm tròn số) đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc như sau:

 

- Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 03 triệu đồng/tháng;

 

- Các chức danh còn lại: 2,817 triệu đồng/tháng.

 

Tailieuluat
Chia sẻ