Từ 01/7/2021, xóa hộ khẩu thường trú nếu đã bán nhà

08:53 - 03/03/2021 Tin pháp luật
Đây là nội dung mới đáng chú ý được nêu tại Luật Cư trú 2020 của Quốc hội ban hành ngày 13/11/2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Từ 01/7/2021, xóa hộ khẩu thường trú nếu đã bán nhà (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 24 Luật Cư trú 2020, một trong các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú đáng chú ý gồm:

 

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

 

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

 

Như vậy, kể từ ngày 01/7/2021, khi Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực, người có nhà ở đã bán sẽ bị xóa đăng ký thường trú trừ trường hợp được chủ nhà mới đồng ý cho giữ hộ khẩu thường trú tại nơi đó.

 

Tailieuluat
Chia sẻ