Từ 01/7/2021, phải khai báo tạm vắng khi đi khỏi nơi thường trú từ 12 tháng

15:34 - 16/12/2020 Tin pháp luật
Khi Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, không chỉ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú có nhiều thay đổi mà các trường hợp phải khai báo tạm vắng cũng có nhiều quy định mới đáng chú ý.

Từ 01/7/2021, phải khai báo tạm vắng khi đi khỏi nơi thường trú từ 12 tháng (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 31 Luật Cư trú 2020, công dân có trách nhiệm khai báo tạm vắng trong các trường hợp sau đây:

 

- Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đang cư trú từ 01 ngày trở lên đối với bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án, ….;

 

- Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đang cư trú từ 01 ngày trở lên đối với người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

 

- Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện nơi đang cư trú từ 03 tháng liên tục trở lên đối với người trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc người đang phải thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 

- Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên đối với người không thuộc 03 trường hợp trên, trừ trường hợp đã đăng ký tạm trú tại nơi ở mới hoặc đã xuất cảnh ra nước ngoài (bổ sung mới).

 

Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2021.

Tailieuluat
Chia sẻ