Từ 01/7/2021, nhập khẩu Hà Nội, HCM không cần tạm trú

08:58 - 15/12/2020 Tin pháp luật
Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Cư trú năm 2020 với nhiều điểm mới, đáng chú ý nhất là việc được nhập hộ khẩu vào Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh mà không cần điều kiện tạm trú nữa.

Từ 01/7/2021, nhập khẩu Hà Nội, HCM không cần tạm trú (Ảnh minh họa)

 

Điều 20 Luật Cư trú năm 2020 quy định điều kiện đăng ký thường trú (nhập hộ khẩu) như sau:

 

- Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

 

- Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau:

 

+ Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con.

 

+ Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ.

 

+ Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.

 

- Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 

+ Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

 

+ Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2/người.

 

Như vậy từ 01/7/2021, nhập hộ khẩu không cần tạm trú tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chính thức có hiệu lực.

 

Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

 

Tailieuluat
Chia sẻ