Từ 01/01/2022 điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH

16:12 - 07/12/2021 Tin pháp luật
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ đầu năm 2022 trên cơ sở đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

 Lương hưu, trợ cấp BHXH được điều chỉnh tăng thêm 7,4%. (Ảnh minh họa)

 

Hai năm qua, người hưởng lương hưu không được tăng lương. Tuy nhiên theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2022, lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp hàng tháng của người hưởng lương hưu thấp, người về hưu trước năm 1995 sẽ được tăng thêm 7,4%.

 

Người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 sẽ được điều chỉnh đạt 2,5 triệu đồng một tháng.

 

- Người hưởng thấp hơn 2,3 triệu đồng được tăng thêm 200.000 đồng mỗi tháng;

 

- Người hưởng từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng được điều chỉnh đủ 2,5 triệu đồng.

Có 08 nhóm được tăng lương hưu, trợ cấp, gồm:

 

- Cán bộ xã, phường, người hoạt động không chuyên trách cấp xã;

 

- Người hưởng trợ cấp mất sức lao động, công nhân cao su, người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

 

- Bộ đội, công an tham gia kháng chiến chống Mỹ đã xuất ngũ về địa phương

 

- Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

 

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975

 

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg

 

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010

 

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg

 

Nguồn kinh phí tăng lương hưu, trợ cấp từ ngân sách nhà nước và Quỹ bảo hiểm xã hội. Dự kiến tổng kinh phí điều chỉnh khoảng 12.650 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước bổ sung cho người nghỉ hưu trước năm 1995 là 3.648 tỷ đồng.

 

Nghị định 108/2021/NĐ-CP được ban hành ngày 07/12/2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2022. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/01/2022.

 

>> Xem thêm: Ai được tăng lương hưu từ 01/01/2022?

 

Tailieuluat
Chia sẻ