Sắp có trường đua ngựa ở Hà Nội

13:44 - 26/12/2018 Tin pháp luật
Đây là quyết định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 24/12/2018 vừa qua. Theo đó, dự kiến trường đua ngựa tại Hà Nội sẽ được triển khai trong thời gian tới đây.
Ngày 24/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định 1823/QĐ-TTg.
 
 trường đua ngựa tại Hà Nội
Trường đua ngựa tại Hà Nội sẽ được triển khai trong những năm sắp tới (Ảnh minh họa)
 
Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Quyết định 1081/QĐ-TTg, bổ sung, điều chỉnh định hướng phát triển thể dục, thể thao, bên cạnh các định hướng trước đó. Cụ thể, bổ sung thêm định hướng: Tăng cường xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho công trình thể dục thể thao gắn với các hoạt động khai thác dịch vụ, du lịch chất lượng cao.
 
Đồng thời, bổ sung Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) vào Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư.
 
 
Quyết định này bổ sung thêm giải pháp khoa học, công nghệ như: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thể thao - văn hóa, vui chơi giải trí.
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

ThanhNT
Chia sẻ