Triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại TP.HCM

15:45 - 12/04/2022 Tin pháp luật
Đó là nội dung tại Công văn 1054/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM về triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em và học sinh từ 05 đến dưới 12 tuổi trong ngành giáo dục.

Triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại TP.HCM. Ảnh minh họa.

 

Trong nội dung Công văn, Sở Giáo dục Thành phố đề nghị các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và chính quyền địa phương triển khai kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. HCM (không phân biệt công lập và ngoài công lập), đảm bảo an toàn hiệu quả khi tổ chức tiêm vắc xin Covid-19.

 

Trước khi tổ chức tiêm, các trường rà soát, lập danh sách và nhập đầy đủ thông tin trẻ em và học sinh từ 05 đến dưới 12 tuổi đang theo học tại đơn vị lên Hệ thống tiêm chủng Covid-19.

 

Bên cạnh đó thống kê số liệu đồng thuận theo cơ sở giáo dục tại mỗi phường và thị trấn bao gồm các thông tin:

 

- Tổng số lớp, tổng số học sinh, số lượng học sinh theo cấp học, số đồng thuận, số không đồng thuận theo cấp học

 

- Số học sinh mắc Covid-19 trong vòng 03 tháng gần đây...

 

Công văn 1054/SGDĐT-CTTT  được ban hành ngày 08/4/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ