Triển khai đào tạo từ xa tại các cơ sở đào tạo ngành sư phạm

10:03 - 16/03/2020 Tin pháp luật
Đó là nội dung tại Công văn 795/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đào tạo từ xa (ĐTTX) ứng phó với dịch Covid-19.

Triển khai đào tạo từ xa tại các cơ sở đào tạo ngành sư phạm. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, Bộ GDĐT yêu cầu cơ sở đào tạo ngành sư phạm thực hiện các hướng dẫn:

 

Căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo có thể sử dụng các phương thức ĐTTX đối với một số học phần phù hợp, áp dụng cho các khoá đào tạo chính quy, vừa làm vừa học trong thời gian học sinh, sinh viên không học tập trung do dịch Covid-19.

 

Khuyến khích sử dụng phương thức đào tạo trực tuyến qua mạng; bảo đảm chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra của từng học phần và chương trình đào tạo.

 

Bên cạnh đó, phải đảm bảo các điều kiện cần thiết, tổ chức ĐTTX phù hợp với phương thức ĐTTX mà cơ sở đào tạo lựa chọn như: hệ thống kỹ thuật hỗ trợ, học liệu, giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý,... và các điều kiện khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, theo quy định.

 

Đồng thời, xây dựng các tài liệu hướng dẫn cho giảng viên, cán bộ quản lý, người học về các kỹ năng cần thiết để dạy-học từ xa (ví dụ: kỹ năng sử dụng máy tính, thiết bị di động,...); quy trình và cách thức tổ chức dạy-học theo phương thức ĐTTX; quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập,...

 

Ngoài ra, phải thông báo đầy đủ thông tin tới giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý, người học (tài liệu hướng dẫn ĐTTX, học liệu, kế hoạch học tập, kiểm tra, đánh giá,...), bảo đảm có sự chuẩn bị, thực hiện thống nhất giữa cơ sở đào tạo và người học khi tổ chức thực hiện.

 

Công văn 795/BGDĐT-GDĐH được ban hành ngày 13/03/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ