Tránh dùng lại các văn bản đã học trong sách Ngữ văn ra đề kiểm tra

16:52 - 22/07/2022 Tin pháp luật
Đó là nội dung tại Công văn 3175/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông.


Tránh dùng lại các văn bản đã học trong sách Ngữ văn ra đề kiểm tra. Ảnh minh họa

 

Tại Công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đổi mới cách đánh giá học sinh trong môn Ngữ văn. Cụ thể như sau:

 

- Việc đánh giá học sinh cần đảm bảo nguyên tắc phát huy được những mặt tích cực của cá tính, trí tưởng tượng, năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học, tư duy hình tượng và tư duy logic của học sinh.

 

- Tập trung thiết kế, sử dụng các câu hỏi, bài tập đồng thời yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức đã học kết hợp với kỹ năng nghe, nói, đọc, viết vào bối cảnh và ngữ liệu mới.

 

- Tạo cơ hội để học sinh khám phá những tri thức mới, đề xuất ý tưởng và sáng tạo sản phẩm mới, gợi mở những liên tưởng, tưởng tượng, huy động được vốn sống vào quá trình nghe, nó, đọc, viết.

 

Đặc liệt lưu ý, trong đánh giá kết quả học tập cuối kỳ, cuối năm học, cuối cấp: Tránh sử dùng lại các văn bản đã học trong sách giáo khoa để làm ngữ liệu xây dựng các đề kiểm tra đọc hiểu và viết nhằm đánh giá chính xác năng lực học sinh, khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép tài liệu có sẵn.

 

Khuyến khích xây dựng, sử dụng đề mở trong kiểm tra, đánh giá để phát huy khả năng sáng tạo của học sinh. Đồng thời xây dựng bộ công cụ đánh giá để hạn chế tính chủ quan, cảm tính của người chấm…

 

Công văn 3175/BGDĐT-GDTrH được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 21/7/2022.t

 

Tailieuluat
Chia sẻ