Trách nhiệm của các trường đại học, cao đẳng trong công tác tuyển sinh năm 2018

08:35 - 04/07/2018 Tin pháp luật
Trách nhiệm của các trường đại học, cao đẳng trong công tác tuyển sinh năm 2018 được quy định tại công văn 899/BGDĐT-GDĐH.

tuyển sinh đại học 2018

Ảnh: GĐXH

 

Cụ thể,  trách nhiệm của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp như sau:

 

Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh, và danh mục ngành đào tạo được xét tuyển thẳng theo quy định tại Phụ lục 6,  Phụ lục 7 của Hướng dẫn (thuộc công văn 899/BGDĐT-GDĐH), các trường quy định cụ thể ngành thí sinh được xét tuyển thẳng tương ứng với loại giải và môn thi của thí sinh đoạt giải; quy định cụ thể về ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng; quy trình xét xếp ngành học xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của trường, công bố công khai trong đề án tuyển sinh trước ngày thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia.

 

Trước 17 giờ 00 ngày 18/7/2018 các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của  Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh, đồng thời tổ chức xét tuyển cho những thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển đã đăng ký vào trường theo lịch tuyển sinh;

 

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp phải báo cáo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 24/7/2018.

Chia sẻ