TP.HCM: Triển khai ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường đỗ xe ô tô

14:48 - 05/07/2018 Tin pháp luật
Quyết định 2538/QĐ-UBND ngày 14/6 của UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
mức thu phí sử dụng lòng đường đỗ xe ô tô
Sẽ ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường đỗ xe ô tô tại TP.HCM. Ảnh: NLD
 
Việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích:
 
- Tác động tích cực trong việc hạn chế người dân sử dụng ô tô cá nhân và cân nhắc lựa chọn các phương tiện đi lại khác hoặc chọn bãi giữ xe tư nhân, hầm của các trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng nhằm giảm bớt lượng phương tiện đỗ xe trên lòng đường, góp phần giảm bớt nạn ùn tắc giao thông.
 
- Tăng cường quản lý việc sử dụng một phần công năng của lòng đường trên địa bàn thành phố được hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu thiết thực của các tổ chức và người dân thành phố.
 
- Tăng sự hấp dẫn và tính khả thi đối với các dự án đầu tư các bãi đỗ xe (ngầm, nổi) theo hình thức xã hội hóa nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu nơi đỗ xe của người dân thành phố.
 
- Nâng cao trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức khi sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đỗ xe, đồng thời quy định nghĩa vụ đóng góp một phần chi phí cho ngân sách nhà nước để phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị và hỗ trợ phần nào cho công tác chỉnh trang hè phố.
 

3. Lắp đặt thiết bị và tập huấn vận hành:

- Giám sát và nghiệm thu thiết bị theo hợp đồng.

- Tổ chức tập huấn vận hành và sử dụng công nghệ cho nhân viên quản lý đỗ xe và người dân tại các tuyến đường đỗ xe có thu phí.

4. Công tác tuyên truyền:

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông tin về mức thu phí, hướng dẫn cách thức cài đặt, sử dụng phần mềm ứng dụng đỗ xe.

- Tuyên truyền tại các tuyến đường đỗ xe có thu phí dưới hình thức bandrol, áp phích, tờ rơi...

Chia sẻ