TP.HCM: Hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng cho lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

09:17 - 05/05/2020 Tin pháp luật
Là nội dung tại Công văn 1562/UBND-KT về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ tại TP.HCM.

TP.HCM: Hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng cho lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, điều kiện hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (theo quy định tại khoản 1 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP, quy định tại Chương I Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg):

 

- Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 - hết 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 - 01/6/2020.

 

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

 

- Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

 

Mức và thời gian hỗ trợ:

 

- Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng.

 

- Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng.

 

Trường hợp người lao động đã hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND (mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng), nếu đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP thì được hỗ trợ bổ sung mức 800.000 đồng/người/tháng (đảm bảo khoản hỗ trợ không vượt quá 1.800.000 đồng/người/tháng).

 

Công văn 1562/UBND-KT được UBND TP.HCM ban hành và có hiệu lực ngày 29/04/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ