TP.HCM: Điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công viên chức

10:41 - 22/04/2020 Tin pháp luật
UBND TP.HCM vừa ban hành Công văn 1456/UBND-KT về việc điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức.

TP.HCM: Điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công viên chức. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

 

Về hệ số điều chỉnh tăng thu nhập:

 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương trên 3,00: Điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ của năm 2020.

 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 3,00 trở xuống: Điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,8 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ của năm 2020.

 

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01/01/2020.

 

Đối với mức chi trả thu nhập tăng thêm cho người được tuyển dụng vào làm việc theo chế độ hợp đồng Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện theo Công văn số 180/UBND-VX ngày 13/01/2020 của UBND TP (tối thiểu 3.000.000 đồng/người/quý).

 

Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát; căn cứ khả năng cân đối ngân sách của thành phố, sẽ xem xét điều chỉnh tăng hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức theo lộ trình.

 

Công văn 1456/UBND-KT được ban hành ngày 21/04/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ