Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc liên quan đến Thông tư số 39/2018/TT-BTC

10:22 - 06/07/2018 Tin pháp luật
Công văn 3899/TCHQ-GSQL về việc xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn được Tổng cục Hải quan ban hành ngày 4/7 vừa qua.
hàng hóa xuất nhập khẩu
 Ảnh minh họa.
 
Dưới đây là một vài vướng mắc đã được Tổng cục Hải quan giải đáp liên quan đến Thông tư số 39/2018/TT-BTC: 
 
1. Hiện nay người khai hải quan không thể tách vận tải đơn khai trên Hệ thống VNACCS theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2014/TT-BTC đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa chung vận tải đơn cho nhiều tờ khai. Đề nghị hướng dẫn xử lý đối với trường hợp này. (HQ Khánh Hòa, TP.HCM)
 
- Hiện nay, Hệ thống chưa hỗ trợ chức năng tách vận đơn báo đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có có chung vận tải đơn cho nhiều tờ do vậy, đề nghị đơn vị  hướng dẫn người khai hải quan ghi vào ô ghi chú: “Vận đơn khai...chung với các tờ khai..." 
 
2. Theo quy định tại tiết a.2 điểm a khoản 1 Điều 20 thì trường hợp người khai hải quan khai bổ sung sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng cơ quan Hải quan kiểm tra hồ sơ (đối với luồng vàng, luồng đỏ) thì vẫn bị xử lý vi phạm. Tuy nhiên, hiện nay, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư số 39/2016/TT-BTC mới xác định nội dung vi phạm trong khi Nghị định 127/2013/NĐ-CP chưa quy định về hành vi và mức xử phạt, do đó, cơ quan hải quan chưa có cơ sở xử phạt. (HQ Hà Nội, Lạng Sơn, TP.HCM, Hải Phòng)
 
- Việc xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP và Nghị định 45/2016/NĐ-CP. Trường hợp tại các Nghị định nêu trên chưa có quy định cụ thể về hành vi vi phạm, chế tài xử lý thì không có căn cứ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tổng cục Hải quan ghi nhận và nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính về hải quan.
 
3. Theo quy định tại điểm a4 Khoản 2 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC: trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên phương tiện vận chuyển mà không thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất thì có phải thực hiện theo hướng dẫn tại điều này không? (HQ Hà Nội)
 
- Trường hợp này, cơ quan hải quan cửa khẩu thực hiện giám sát hàng hóa xếp lên phương tiện và hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai bổ sung tên phương tiện vận tải xuất cảnh theo quy định.
 
Xem chi tiết các giải đáp của Tổng cục Hải quan tại Công văn 3899/TCHQ-GSQL.
 
Chia sẻ